Hướng dẫn đặt hàng trên website

Quý khách có thể đặt hàng trực tuyến ở website myphammagicskin.vn thông qua 03 bước đặt hàng cơ bản. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về từng bước đặt hàng như sau:

Bước 1. Tìm kiếm sản phẩm

Quý khách có thể tìm sản phẩm cách sau:

Cách 1: Tìm theo danh mục sản phẩm tại thanh menu Sản phẩm.

Cách 2: Bấm vào banner sản phẩm ở trang chủ

Bước 2. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng


Khi đã tìm được sản phẩm mong muốn, quý khách vui lòng bấm vào hình hoặc tên sản phẩm để vào được trang thông tin chi tiết của sản phẩm, sau đó:

Kiểm tra thông tin sản phẩm: giá, thông tin khuyến mãi, chọn số lượng mong muốn và thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Để đặt nhiều sản phẩm khác nhau vào cùng 01 đơn hàng, vui lòng chọn trở về trang chủ và thêm sản phẩm vào giỏ hàng như trên.
*Quá trình này có thể lặp lại cho đến khi quý khách hoàn tất việc bỏ tất cả các sản phẩm cần đặt mua vào giỏ hàng.

Kết thúc bước này, quý khách bấm chọn Tiến hàng thanh toán để chuyển sang Bước 3

Bước 3: Hoàn thiện thông tin nhận hàng, thanh toán và đặt hàng.

Sau khi quý khách đã có đủ sản phẩm cần đặt trong giỏ hàng, vui lòng sử dụng mã giảm giá (nếu có) và tiếp tục hoàn thiện thông tin đặt hàng bằng các bước sau:


Nếu các thông tin trên đã chính xác, quý khách vui lòng bấm “Đặt hàng”, hệ thống sẽ bắt đầu tiến hành tạo đơn hàng dựa trên các thông tin quý khách đã đăng ký.

Web sẽ hiển thị thông tin đặt hàng thành công, địa chỉ thanh toán và mã đơn hàng của quý khách.

Ruby’s World hỗ trợ giao hàng và thanh toán tận nơi cho TẤT CẢ các đơn hàng.

Hướng dẫn đặt hàng trên website

Quý khách có thể đặt hàng trực tuyến ở website myphammagicskin.vn thông qua 03 bước đặt hàng cơ bản. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về từng bước đặt hàng như sau:

Bước 1. Tìm kiếm sản phẩm

Quý khách có thể tìm sản phẩm cách sau:

Cách 1: Tìm theo danh mục sản phẩm tại thanh menu Sản phẩm.

Cách 2: Bấm vào banner sản phẩm ở trang chủ

Bước 2. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng


Khi đã tìm được sản phẩm mong muốn, quý khách vui lòng bấm vào hình hoặc tên sản phẩm để vào được trang thông tin chi tiết của sản phẩm, sau đó:

Kiểm tra thông tin sản phẩm: giá, thông tin khuyến mãi, chọn số lượng mong muốn và thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Để đặt nhiều sản phẩm khác nhau vào cùng 01 đơn hàng, vui lòng chọn trở về trang chủ và thêm sản phẩm vào giỏ hàng như trên.
*Quá trình này có thể lặp lại cho đến khi quý khách hoàn tất việc bỏ tất cả các sản phẩm cần đặt mua vào giỏ hàng.

Kết thúc bước này, quý khách bấm chọn Tiến hàng thanh toán để chuyển sang Bước 3

Bước 3: Hoàn thiện thông tin nhận hàng, thanh toán và đặt hàng.

Sau khi quý khách đã có đủ sản phẩm cần đặt trong giỏ hàng, vui lòng sử dụng mã giảm giá (nếu có) và tiếp tục hoàn thiện thông tin đặt hàng bằng các bước sau:


Nếu các thông tin trên đã chính xác, quý khách vui lòng bấm “Đặt hàng”, hệ thống sẽ bắt đầu tiến hành tạo đơn hàng dựa trên các thông tin quý khách đã đăng ký.

Web sẽ hiển thị thông tin đặt hàng thành công, địa chỉ thanh toán và mã đơn hàng của quý khách.

Ruby’s World hỗ trợ giao hàng và thanh toán tận nơi cho TẤT CẢ các đơn hàng.

Khi mua sản phẩm của Ruby’s World, quý khách có thể lựa chọn thanh toán bằng 2 cách:

– Thanh toán qua hình thức chuyển khoản.

– Thanh toán trực tiếp cho bưu tá khi nhận được hàng.