Công ty TNHH Tập Đoàn Ruby’s World là công ty chuyên sản xuất, gia công và phân phối mỹ phẩm

Thương hiệu mỹ phẩm thuộc Ruby’s World